Okresowe Szkolenia BHP​

Okresowe Szkolenia BHP

Organizowane przez nas szkolenia okresowe opierają się na zdobytym już doświadczeniu pracownika, analizie jego nawyków i dobrych praktyk. Szkolimy zarówno w naszej siedzibie, jak i u Klienta. Wykorzystujemy różnego rodzaju pomoce dydaktyczne i opracowujemy specjalnie dopasowane prezentacje multimedialne, które mają na celu lepsze przyswojenie materiału za pomocą wizualizacji.

Ich celem jest przede wszystkim zaznajomienie pracownika ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także aktualizację i wzmocnienie wiedzy i umiejętności zdobytych już na danym stanowisku pracy.

Sela BHP - szkolenia okresowe
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Kto powinien odbyć okresowe szkolenie BHP

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek kierować pracownika na szkolenie okresowe w celu zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepisy w sprawie szkoleń BHP reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 2004, Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).K

Szkolenia te przeprowadzamy dla wszystkich rodzajów stanowisk, czyli:

 • robotniczych
 • administracyjno-biurowych
 • kadry inżynieryjno-technicznej
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • nauczycieli, wychowawców, pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach lub placówkach
 • kadry medycznej
 • przedstawicieli handlowych.

Częstotliwość szkoleń okresowych

Częstotliwość szkoleń jest ściśle określona przepisami prawa i wygląda następująco:

Zajmowane stanowisko w zakładzie pracy Częstotliwość odbywania szkolenia okresowego nie rzadziej niż: Forma szkolenia Minimalny czas trwania szkolenia
1. pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści raz na 5 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16 h
2. pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych raz na 5 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16 h
3. pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp raz na 5 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 32 h, w tym 4 h ćwiczeń
4. pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp raz na 5 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 8 h
5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni w tabeli raz na 6 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 8 h
6. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych raz na 3 lata instruktaż na stanowisku pracy + wykład 8 h
7. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe) raz na 1 rok instruktaż na stanowisku pracy + wykład 8 h

Na zakończenie szkolenia i po pozytywnym zdaniu egzaminu weryfikującego, wydawane jest zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które powinno być odnotowane w aktach osobowych danego pracownika.

Formy szkoleń okresowych

Stacjonarne w siedzibie Seli lub u Klienta
Online (video)
E-learning

(wykluczając stanowiska robotnicze)

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń okresowych?

Gwarancją naszych szkoleń jest:

 • ciekawy sposób prezentacji treści przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych
 • zrozumiałe treści i ich analiza z uczestnikami
 • dialog opierający się na doświadczeniu zawodowym pracowników
 • korzystanie z różnego rodzaju pomocy naukowych, poprawiających jakość i efekt szkoleń
 • wizualizacja przekazywanych treści w postaci filmów i różnego rodzaju infografik
 • możliwość skorzystania z gogli VR (wirtualnej rzeczywistości) oraz alkogogli jako bonus!
Uwaga! Jak wygląda organizacja szkoleń okresowych w dobie pandemii:

Powołując się na stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy, regulacje dotyczące organizacji szkoleń w dobie pandemii wyglądają następująco:

W okresie stanu epidemii, w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, obecnie obowiązują przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W myśl przepisów ww. ustawy, w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

 • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
 • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie przedłuża okres ważności szkolenia okresowego. Zgodnie z przytoczoną ustawą rozwiązanie takie będzie obowiązywało do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub odwołania stanu epidemii. Po odwołaniu stanu zagrożenia pracodawca będzie miał 60 dni na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bhp.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń poprzez formularz kontaktowy lub naszą autorską platformę – znamBHP.pl.

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Wybierz usługę BHP, która Cię interesuje

Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top