Przegląd drzwi przeciwpożarowych

Przegląd drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe jako urządzenia PPOŻ. o określonej odporności ogniowej, najczęściej EI30 lub EI60, pełnią rolę oddzielenia przeciwpożarowego, zabezpieczają przez określony czas przed przedostaniem się płomieni, temperatury oraz dymu do wnętrza pomieszczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, drzwi przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta. Dokumentacja techniczno- ruchowa jasno wskazuje, iż drzwi ppoż. powinny być cykliczne sprawdzane. Zaniedbania w zakresie przeglądu drzwi przeciwpożarowych mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo ludzi oraz generować kłopoty w przypadku wypłacania odszkodowań.

Sela BHP - serwis drzwi PPOŻ.
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Co wchodzi w skład przeglądu drzwi przeciwpożarowych?

  • oględziny zewnętrzne drzwi,
  • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem, 
  • sprawdzenie powłoki lakierniczej,
  • kontrola zawiasów i ich zamocowania,
  • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli, klamek,
  • sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
  • smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
  • kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza,
  • sprawdzenie stanu przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych.

Czy drzwi przeciwpożarowe powinny być oznakowane?

Przepisy nie określają jasno czy i jak drzwi przeciwpożarowe powinny być oznakowane. Rekomendujemy jednak by były one zawsze oznaczone specjalnym znakiem „Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!” w celu wskazania ich konkretnego przeznaczenia.

Jak często powinno się dokonywać przeglądu drzwi przeciwpożarowych?

Przeglądy powinny odbywać się przynajmniej raz w roku, chyba że dokumentacja techniczno- ruchowa lub instrukcja wskazują inaczej. 

Sela BHP - serwis drzwi PPOŻ.

Protokół z przeglądu

Protokół potwierdzający wykonanie przeglądu składa się z informacji na temat wszystkich dokonanych czynności, określa termin kolejnego przeglądu, lokalizację poszczególnych drzwi przeciwpożarowych, a przede wszystkim ich aktualny stan techniczny. 

Po opracowaniu przeglądu omawiamy wspólnie z właścicielem lokalu wszelkie uwagi, a także przedstawiamy nasze zalecenia odnośnie przywrócenia do pełnej sprawności.

Konserwacja drzwi PPOŻ.

Regularny serwis drzwi przeciwpożarowych oraz jego dokładna konserwacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego. Większość producentów dostarcza instrukcję montażu drzwi wraz ze wskazówkami dotyczącymi konserwacji i sprawdzania wszystkich elementów tych urządzeń oraz częstotliwość wykonywania takich czynności.

Poprawnie działające drzwi w zależności od ich klasy odporności to 30, 60 albo 120 minut skutecznego opierania się ogniu w trakcie pożaru. Może to mieć olbrzymie znaczenie w trakcie ewakuacji ludzi z budynku i ratowania życia.

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top