Serwis gaśnic

Serwis gaśnic w Zielonej Górze

Samo posiadanie gaśnic w obiekcie nie daje nam jeszcze poczucia bezpieczeństwa. Jest jeszcze wiele ważnych aspektów, o które należy zadbać by cały system PPOŻ. zadziałał prawidłowo w razie zagrożenia pożarem. Są to m.in. przeglądy i serwisy sprzętu gaśniczego, ich prawidłowe rozmieszczenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie. A to wszystko po to by w razie pożaru sprzęt był sprawny, a Twoi pracownicy umieli się nim posługiwać. 

Generalnie gaśnice, należy poddawać przeglądom i naprawom zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. Z naszej strony gwarantujemy okresowe przeglądy techniczne i remonty gaśnic przez wyszkolonych, kompetentnych Specjalistów.  W zakresie ich zadań jest także doradztwo odnośnie rozmieszczenia, oznakowania oraz naprawy posiadanego przez Ciebie sprzętu.

Sela BHP - gaśnice

Pamiętaj!

Regularne przeglądy techniczne oraz utrzymanie gaśnic w stałej gotowości jest wymogiem prawnym.

Sela BHP - serwis gaśnic

Jak często i w jakich sytuacjach powinno się robić przegląd gaśnic?

Przeglądy powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, ale nie rzadziej niż raz na rok. Niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom naprawczym wymagają też:

 • gaśnice wyposażone w manometr, w przypadku gdy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali,
 • gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane,
 • gaśnice, w których zerwano plomby umieszczane przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa,
 • gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (przecięty wąż, ogniska korozji) 
 • gaśnice, które nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Kiedy należy dokonać pierwszego przeglądu i naprawy gaśnicy:

TYP GAŚNICY PRZEGLĄD NAPRAWA
Proszkowe 1 kg BC (z) i ABC (x) po 1 roku wymiana na nową
Proszkowe ABC (x, z) po 1 roku po 5 latach
Proszkowe D (x) po 1 roku po 5 latach
Śniegowe (CO2) B (x) po 1 roku co 10 lat pod nadzorem - UDT
Płynowe AB (x, z) po 1 roku po 2 latach
Płynowe ABF (x) po 1 roku po 5 latach
Wodne-Mgłowe (x) po 1 roku po 5 latach

W ramach przeglądu sprzętu gaśniczego w Twojej firmie gwarantujemy Ci:

 • przeglądy okresowe, naprawy sprzętu gaśniczego,
 • badania okresowe zbiorników ciśnieniowych wg zaleceń UDT,
 • lokalizację oraz instalację podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • znakowanie dróg ewakuacyjnych,
 • opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • pomiar wydatku i ciśnienia sieci hydrantowych (zewnętrzne, wewnętrzne, naziemne, podziemne),
 • próby ciśnieniowe węży hydrantowych płasko składanych i półsztywnych,
 • dystrybucję sprzętu PPOŻ. ze składów fabrycznych producentów,
 • wymianę proszku gaśniczego,
 • podjazd do siedziby Twojej firmy.

Zgłoś się do nas po personalizowaną ofertę i audyt weryfikujący stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w Twojej firmie!

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top