Szkolenia BHP Olsztyn

Szkolenia BHP Olsztyn

Czy szkolenie BHP zawsze musi być nudne i monotonne? Czy szkolenie BHP musi kojarzyć się ze stratą całego dnia na słuchanie wyuczonych formułek, nie zawsze mających odzwierciedlenie w środowisku pracownika który akurat jest szkolony? 

Czas na zmianę szablonowego przekazywania wiedzy. Czas na porzucenie powszechnego myślenia dotyczącego szkoleń BHP. Jesteśmy profesjonalistami, dostosowujemy się do potrzeb klientów. Opracujemy atrakcyjne programy, dopasujemy właściwe metody, techniki i narzędzia zgodne z oczekiwaniami grupy. Nasi fachowcy to merytorycy i praktycy w jednym, oferujemy kompleksowo wszystkie prace związane z BHP, szkolenia BHP Olsztyn.

Sela BHP - szkolenia
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Sela BHP - szkolenia wstępne

W jakim celu i dla kogo przeprowadzane są wstępne szkolenia BHP?

Każdy nowy pracownik zatrudniony na podstawie prawa cywilnego, pracownik zatrudniony w celu przyuczenia czy praktykant, musi zostać przeszkolony w zakresie BHP. Jest to regulowane Kodeksem pracy. Co istotne szkolenie wstępne powinno odbyć się w pierwszym dniu pracy. Pracownik nie może rozpocząć pracy bez wymaganych kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne jest zatem obowiązkowe, przeprowadzane w czasie pracy, na koszt pracodawcy. Jego celem jest przekazanie pracownikowi wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa.

Podczas szkolenia pracownik zostaje zapoznany również z zagrożeniami mogącymi wystąpić na stanowisku oraz uczy się jak postępować w przypadku wystąpienia takich sytuacji. Szkolenie wstępne składa się z Instruktażu Ogólnego oraz Instruktażu Stanowiskowego. Pierwszy przeprowadza nasz Specjalista ds. BHP natomiast drugi leży w obowiązku przełożonego.

Wstępne szkolenia BHP Olsztyn, dlaczego warto wybrać profesjonalistów?

Przeprowadzamy wstępne szkolenia zarówno w siedzibie naszej firmy, jak i u klienta. Przygotujemy szkolenie BHP dla każdej grupy pracowników. Wyróżniamy się merytoryką i praktyką, dopasujemy więc materiał i narzędzia do potrzeb uczestników. Szkolenia są zrozumiałe, uzmysławiają istotę przestrzegania zasad i przepisów dla zdrowia i życia. Wykorzystujemy nowinki techniczne. Budujemy kulturę bezpieczeństwa i pokazujemy jego wartość.

Sela BHP - szkolenia
Sela BHP - szkolenia okresowe

W jakim celu i dla kogo przeprowadzane są okresowe szkolenia BHP?

Okresowe szkolenia BHP przeprowadzane są w celu zapoznania pracownika ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Służą także wzmocnieniu wiedzy i umiejętności nabytych w danym środowisku pracy. Na szkolenie okresowe kieruje pracownika pracodawca, częstotliwość szkoleń określają przepisy prawa, a zaświadczenie o odbyciu szkolenia powinno być odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Okresowe szkolenia BHP Olsztyn, dlaczego warto wybrać profesjonalistów?

Przeprowadzamy wstępne szkolenia zarówno w siedzibie naszej firmy, jak i u klienta. Przygotujemy szkolenie BHP dla każdej grupy pracowników. Szkolenia okresowe opierają się na doświadczeniu pracownika, analizie jego nawyków i praktyk. Podczas szkoleń wykorzystujemy różnego rodzaju pomoce dydaktyczne i prezentacje multimedialne w celu przekazania treści w sposób ciekawy i zrozumiały. Wykorzystujemy pomoce naukowe, poprawiające efekt szkoleń.

Sela BHP - szkolenia
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Przewiń do góry