Serwis hydrantów

Serwis hydrantów

Oferujemy Państwu doświadczonych Specjalistów w zakresie obsługi, przeglądu, serwisu i doradztwa, różnego rodzaju sprzętu przeciwpożarowego.

Oprócz przeglądu gaśnic, w naszej kompleksowej ofercie znajdują się także przeglądy i serwisy hydrantów oraz węży hydrantowych. Przeglądy takie powinny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta, z częstotliwością nie mniejszą niż raz do roku.

Obsługujemy następujące typy hydrantów:

 • Wewnętrzne – Ø 25, 33, 52
 • Zewnętrzne – Ø 80, 100, do których zaliczamy hydranty:
  • Naziemne
  • Podziemne
Sela BHP - serwis hydrantów

Jak często przeprowadzać serwis hydrantów?

Ważne jest aby regularnie co 5 lat przeprowadzać próby ciśnienia węża hydrantowego Ø 25,33 oraz 52. Przy nawiązaniu współpracy w formie outsourcingu PPOŻ. z naszą firmą zyskujesz pewność, że o terminowość przeglądów będziemy dbać za Ciebie.

Wykonujemy także pomiary ciśnienia i wydajności wody w sieci hydrantowej, które polegają na przyłączeniu odpowiednio zmontowanego zestawu pomiarowego do zaworu badanego hydrantu. Przy maksymalnym odkręceniu zaworu odcinającego dokonuje się pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wartości przepływu wody.

Według regulacji prawnych, wartości ciśnienia i wydajności w hydrancie wewnętrznym powinny wyglądać następująco:

§ 22. 1. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:

 1. dla zaworu fi 25 – 1,0 dm3/s,
 2. dla zaworu fi 33 – 1,5 dm3/s,
 3. dla zaworu fi 52 – 2,3 dm3/s,
 4. dla zaworu fi 80 – 10,9 dm3/s.

§ 22. 2. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie mniejsze niż 0,2 MPa.

§ 22. 3. Ciśnienie na zaworze 52, położonym najniekorzystniej ze względy na wysokość i opory hydrauliczne, dla wydajności określonej w ust. 1 pkt 4, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa.

§ 22. 4. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

Czym zakończy się przegląd hydrantu?

Po zakończonych przeglądach wystawiamy Państwu odpowiedni protokół zaświadczający o wykonaniu pomiarów. 

Zawiera on następujące informacje:

 • data i godzina wykonania pomiarów,
 • nazwa i lokalizacja obiektu,
 • wyniki próby – ciśnienia i wydajność każdego badanego hydrantu,
 • informacja o spełnieniu / niespełnieniu wymagań,
 • podpis serwisanta.
Sela BHP - serwis hydrantów
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top