Dokumentacja BHP

Dokumentacja BHP

Podstawową rolą pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale również udokumentowanie takiego stanu rzeczy. Zgodnie z polskim prawem, KAŻDA FIRMA ma OBOWIĄZEK stworzenia odpowiedniej dokumentacji.

Dobrze prowadzona dokumentacja reguluje kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Stanowi opis i wytyczne funkcjonowania SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA w Twojej Firmie. Pozwala też uniknąć problemów związanych z kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy też Państwowej Straży Pożarnej.

Sela BHP - dokumentacja BHP
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Sela BHP - dokumentacja BHP

Dlaczego dokumentacja BHP jest tak ważna?

Dbałość o prawidłową dokumentację przyczynia się do obniżenia ryzyka wypadków przy pracy oraz kreowania świadomości bezpiecznej pracy wśród pracowników. Jeśli masz wątpliwość w jaki sposób dokumentacja może zmniejszyć ryzyko wypadkowe, to przypomnij sobie choćby dokument Oceny Ryzyka Zawodowego lub Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót. 

To właśnie W TYM MIEJSCU pracodawca informuje Cię jakie są ZAGROŻENIA na Twoim stanowisku pracy, NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ i przede wszystkim JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ.

Jakie dokumenty należy koniecznie posiadać?

Rodzaj niezbędnej dokumentacji BHP zależy od wielu czynników, jak choćby profil przedsiębiorstwa, jego wielkość, bądź poziom kultury organizacyjnej.

Lista przykładowej dokumentacji BHP:

Rodzaj niezbędnej dokumentacji BHP zależy od wielu czynników, jak choćby profil przedsiębiorstwa, jego wielkość, bądź poziom kultury organizacyjnej.

 1. Ocena Ryzyka Zawodowego
 2. Roczna Analiza Stanu BHP
 3. Dokumentacja powypadkowa wypadków w drodze do pracy i z pracy
  • Wyjaśnienia poszkodowanego
  • Wyjaśnienia świadków
  • Protokół z wypadku
  • Zalecenia powypadkowe
  • Karta Statystyczna Wypadków
 4. Rejestry BHP:
  • Rejestr Szkoleń BHP
  • Rejestr Czynników Szkodliwych
  • Rejestr Czynników Mutagennych i Rakotwórczych
  • Rejestr Substancji Niebezpiecznych
  • Rejestr Wypadków przy pracy
  • Rejestr Chorób Zawodowych
  • Rejestr Wyników Badań i Pomiarów Czynników Szkodliwych
  • Rejestr Maszyn i Urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu
 5. Procedury BHP
 6. Polityka BHP
 7. Instrukcje BHP
 8. Instrukcje BHP urządzeń, maszyn, narzędzi
 9. Programy Szkoleń BHP
 10. Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)
 11. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
 12. Zarządzenia BHP:
  • Zarządzenie o Szkoleniu BHP
  • Zarządzenie o Przydziale Odzieży oraz Obuwia Roboczego
  • Zarządzenie o Przydziale Środków Ochrony Indywidualnej
  • Zarządzanie o Powołaniu Komisji BHP
 13. Wyniki przeglądów i pomiarów:
  • Budynku
  • Instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej
  • Natężenia oświetlenia
  • Sprzętu PPOŻ.
 14. Plan Rozwoju BHP Firmy
 15. Raporty z kontroli BHP zakładu pracy
 16. Dostosowanie maszyn do minimalnych wymogów

Potrzebujesz konsultacji w tym zakresie? Skontaktuj się z nami – zweryfikujemy i podpowiemy Tobie jakie dokumenty są niezbędne w Twojej Firmie.

Na co zwrócić uwagę prowadząc dokumentację BHP i jak robią to Specjaliści BHP Sela?

Chcesz mieć pewność, że dokumentacja BHP w Twojej Firmie jest kompletna i prawidłowa? Zadzwoń i umów się z naszym Specjalistą BHP. Przeprowadzimy audyt dokumentacji, zaktualizujemy i uporządkujemy ten obszar. Kontrole dokumentów przez PIP potwierdziły nasz profesjonalizm, duże doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Wybierz usługę BHP, która Cię interesuje

Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top