Safety Days – Dni bezpieczeństwa

Safety Days

Dni Bezpieczeństwa to wyjątkowe święto wszystkich tych, dla których bezpieczeństwo ma wartość ponadprzeciętną. Dla tych, którzy cenią sobie kulturę bezpieczeństwa i dbają o jej rozwój w swoich firmach.

Dla nas jest to zawsze wyzwanie w postaci projektu tworzonego na indywidualne potrzeby i dostosowanego do określonych możliwości.

Jeśli myślisz, że Safety Days organizują wyłącznie wielkie korporacje – jesteś w błędzie. To szkolenia dla każdej firmy. Pełnią trzy funkcje: wzmacniają bezpieczeństwo, integrują, pokazują, że firma troszczy się o swój zespół.

Sela BHP - safety days

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Absolutna podstawa i obowiązek dla każdego!
Profesjonalne i najbardziej efektywne ze szkoleń, czyli te praktyczne prowadzone ze szczególnym naciskiem na opatrywanie urazów i ran ciętych. Prowadzone na wysokiej jakości fantomach oraz z użyciem zestawu do pozoracji ran.

W programie teoria i praktyka m.in.

 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
 • RKO – resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • AED – defibrylacja zewnętrzna
 • postępowanie w: urazach, oparzeniach, upadkach z wysokości,
 • utonięciach, zadławienia itp.
 • opatrywanie m.in ran ciętych i postrzałowych
 • zabezpieczanie złamań

Dla kogo:
szkolenie praktyczne skierowane do każdego szczebla i grupy zawodowej
Ilość osób / czas trwania:
forma do uzgodnienia (warsztaty lub szkolenie z certyfikatem)

Sela BHP - pierwsza pomoc

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna z wykorzystaniem gogli VR

Wirtualna rzeczywistość w szkoleniach to absolutnie nowy wymiar szkoleń!
Zakładasz gogle i zanurzasz się w wirtualnym świecie, gdzie Twoim zadaniem jest m.in. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, czy pomóc mu w wypadku komunikacyjnym, odnaleźć się w sytuacji wybuchu pożaru w pomieszczeniu i znać procedury postępowania.

Aplikacje bazują na filmach i animacjach. Zyskujesz ogrom wiedzy na temat praktycznych zachowań w kryzysowej sytuacji.

Do wyboru są następujące moduły:

 • Pierwsza Pomoc – BLS i AED
 • Pierwsza Pomoc – Poparzenia
 • Pierwsza Pomoc – Wypadek z udziałem pieszego
 • Pierwsza pomoc – Wypadek na drodze

Dla kogo:
szkolenie praktyczne skierowane do każdego szczebla i grupy zawodowej
Ilość osób / czas trwania:
forma do uzgodnienia (warsztaty lub szkolenie z certyfikatem)

Symulacja ewakuacji z płonącego budynku

Na początek przypomnimy kilka podstawowych kwestii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, wskażemy podstawowe zagrożenia i opowiemy o ogniu w ogóle. Głównym elementem będzie wejście pracowników do pomieszczenia, w którym będziemy symulować pożar i podjęcie próby ewakuacji poszkodowanego (manekina). Pomieszczenie będzie odpowiednio zadymione (dym nieszkodliwy dla człowieka) i wyposażone w efekty świetlne oraz dźwiękowe, które mają odwzorować trudne i niebezpieczne warunki.

Celem tego szkolenia jest uświadomienie pracownikom jak trudno odnaleźć się podczas pożaru, jakie trudności mogą napotkać podczas ewakuacji i jak ciężko jest ewakuować nieprzytomną osobę. Na koniec podsumowanie symulacji, odczucia uczestników i prawidłowe zachowania.

Efektywne gaszenie pożarów

Absolutny MUST HAVE naszej oferty, który cieszy się co roku ogromnym zainteresowaniem, sprawdza się w każdej firmie i w każdych warunkach:

 • symulatory pożaru grupy A i B
 • zadymiony namiot
 • pokaz kontrolowanego wybuchu pojemnika z gazem
 • nauka gaszenia pożarów za pomocą gaśnic i hydrantów

Dla kogo:
Szkolenie na przestrzeni otwartej, rewelacyjnie sprawdza się w każdej firmie. Dla wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko.

Ilość osób / czas trwania:
bez limitu osób / do 4h

Symulatory: dachowania, zderzeń i alkogogle

Przekonaj się, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa w aucie oraz jak się czuje człowiek w momencie zderzenia. Jakie zagrożenie stanowią rożnego rodzaju przedmioty, które potrafią zabić lub okaleczyć tylko dlatego, że nie są schowane lub odpowiednio zabezpieczone.

Alkogogle – uświadom sobie, jakie konsekwencje niesie za sobą prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (spojrzysz przez gogle przez pryzmat 1,8 promila we krwi).

Dla kogo:
Pracownicy prowadzący pojazdy i inni zainteresowani.

Ilość osób / czas trwania:
bez limitu osób / dostępność symulatorów do 4h

Symulator odczuć starczych

Czy zadajesz sobie sprawę z ograniczeń, których doświadczają osoby w podeszłym wieku? Poczuj na własnej skórze jak się czuje senior!

Nasz symulator, to wysokiej jakości urządzenie zapewniające realistyczne odczucia, charakterystyczne dla osób starszych. Po założeniu, umożliwia poznanie głównych wrażeń i ograniczeń osób w podeszłym wieku, dzięki czemu ułatwia zrozumienie ich funkcjonowania, aktywności i możliwości w codziennym życiu.

Dla kogo:
szkolenia dla wszystkich zainteresowanych
Ilość osób / czas trwania:
do uzgodnienia

Szkolenia dla operatorów maszyn

Szkolenie dla operatorów z uprawnieniami wydanymi przez urząd dozoru technicznego UDT np. wózek widłowy, podest ruchomy, ładowarka teleskopowa itd.

Przykładowy plan szkolenia:

 • przegląd przepisów prawa – zgodnie z ustawą i rozporządzeniem UDT
 • środek ciężkości, zdolność ładunkowa, stateczność
 • bezpieczeństwo przy uruchamianiu i zatrzymaniu, piesi i
 • bezpieczeństwo, prędkość, parkowanie, widoczność
 • przygotowanie ładunku, załadunek, rozładunek, pozycjonowanie,
 • podnoszenie, opuszczanie, osprzęt, wysokość, wysięg
 • typy akumulatorów, bezpieczna eksploatacja

Dla kogo:
szkolenia dla operatorów z uprawnieniami wydanymi przez UDT

Ilość osób / czas trwania:
grupy do 15 osób / do 4h

Atmosfera wybuchowa

Program szkolenia ułożony w opracowaniu o wskazania oraz zapotrzebowania wynikające ze specyfiki i zagrożeń w Twoim miejscu pracy.

Przykładowe zagadnienia:

 • identyfikacja zagrożenia wybuchem w miejscu pracy
 • gazy palne / niepalne
 • zapylenia
 • scenariusze / scenki
 • zapobieganie wybuchom
 • substancje chemiczne/biologiczne a zagrożenie wybuchem
 • złote zasady bezpieczeństwa dla danej firmy (również w formie graficznej np. tablica BHP)

Dla kogo:
dla majstrów, brygadzistów, kierowników firm, w których
występuje atmosfera zagrożenia wybuchem
Szczegóły do ustalenia.

Ergonomia pracy

Warsztaty budowane są zawsze w oparciu o indywidualne potrzeby klienta z uwzględnieniem m.in. charakteru pracy pracowników. Moduł ten opiera się w dużej mierze na zajęciach praktycznych, jednakże, by zrozumieć, jak działa nasze ciało, niezbędne są informacje teoretyczne z zakresu m.in. tego, czym jest w zasadzie ergonomia i dlaczego jest dla nas tak ważna. Efektem końcowym prowadzonych zajęć są konkretne informacje dotyczące poprawnych wzorców zachowań, postaw oraz możliwości samopomocy.

Dla kogo:
szkolenia dla wszystkich, a w szczególności do kadry
administracyjno – biurowej
Ilość osób / czas trwania:
do uzgodnienia

Zagrożenie hałasem - DEMOVAN

Podczas tego modułu dowiecie się, czym jest dźwięk i jak oddziałuje on na Was w codziennym życiu oraz w pracy zawodowej. Powiemy Wam, co Was czeka, jeśli nie zadbacie o ochronę słuchu przed hałasem i przeprowadzimy dźwiękową symulację stopniowej utraty słuchu. Poznacie też najlepsze rozwiązania pozwalające chronić swój słuch.

Dla chętnych proponujemy test dopasowania wkładek dousznych 3M Ear-Fit, który pozwala na indywidualną ocenę poprawnej aplikacji wkładek oraz ich doboru (raport z testu dla firmy do akt osobowych pracownika).

Dla kogo:
pracownicy i pracodawcy, w szczególności narażeni
na pracę w hałasie
Ilość osób / czas trwania:
w grupach do 15 os. / ok. 1,5 h

Ochrona dróg oddechowych

W tym bloku tematycznym przyjrzymy się głównym zagrożeniom związanym z drogami oddechowymi. Przeanalizujemy statystyki i wymagania prawne w kontekście zagrożeń występujących w Waszej firmie / na Waszych budowach.

Po szkoleniu uczestnicy będą znali różne możliwości ochrony przed zagrożeniami i nauczą się, jak dobierać odpowiednie rozwiązanie do konkretnego zagrożenia. Przyjrzymy się również konsekwencjom braku stosowania odpowiedniej ochrony.

Dla osób chętnych proponujemy przeprowadzenie Fit-Testów, czyli testów dopasowania półmasek do użytkownika (raport z testów dla firmy do akt osobowych pracownika), podczas których zweryfikujemy poprawność zakładania, a także szczelność wybranego rozwiązania.

Dla kogo:
pracownicy i pracodawcy narażonych w szczególności na pracę w zapyleniu
Ilość osób / czas trwania:
w grupach do 10os. / ok. 1,5 h

Bezpieczna praca na wysokości

W tym module pracownicy usłyszą o większości zagrożeń, jakie czekają na nich podczas pracy na wysokości, dowiedzą się jak prawidłowo korzystać ze sprzętu przeznaczonego do takich prac oraz jak najlepiej być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji poszkodowanego po upadku i zawiśnięciu na wysokości.

Przeprowadzimy również instruktaż odpowiedniego dopasowania szelek oraz indywidualnej inspekcji sprzętu, której należy dokonywać za każdym razem przed rozpoczęciem pracy. Dla wzmocnienia doznań każdy będzie miał okazję wzięcia udziału w symulacji zawiśnięcia po hipotetycznym upadku z wysokości (podczepienie w szelkach na żurawiku).

Dla kogo:
pracownicy i pracodawcy pracujący na wysokości
Ilość osób / czas trwania:
w grupach do 15 os. / ok. 1,5 h

Bezpieczeństwo przy pracach lakierniczych

Praca w zawodzie lakiernika stawia przed pracownikami coraz większe wymagania. To szkolenie, podczas którego omówimy cechy potrzebne w tym zawodzie. Skupimy się również na analizie i szczegółowym scharakteryzowaniu dużej ilości zagrożeń. Po szkoleniu pracownicy będą wiedzieli jak powinni się przed nimi chronić. Poznają również najbardziej odpowiednie środki ochrony. Pokażemy także najnowsze rozwiązania, które znacznie podnoszą komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo pracownika.

Dla kogo:
pracownicy i pracodawcy pracujący na wysokości
Ilość osób / czas trwania:
w grupach do 15 os. / ok. 1,5 h

Bezpieczeństwo przy pracach szlifierskich

Szlifierz w swojej pracy musi mierzyć się z wieloma zagrożeniami w jednym czasie. Podczas tego szkolenia zidentyfikujemy te najważniejsze i pokażemy w czym tkwi istota problemu. Pokażemy również jak skutecznie chronić się przed tymi zagrożeniami, dbając jednocześnie o komfort pracy użytkownika.

Dla kogo:
pracownicy i pracodawcy pracujący na wysokości
Ilość osób / czas trwania:
w grupach do 15 os. / ok. 1,5 h

Bezpieczeństwo przy pracach spawalniczych

Spawacz to jeden z najniebezpieczniejszych zawodów świata. Bezpieczeństwo pracownika podczas jej wykonywania jest bardzo ważne i wymaga specjalistycznego sprzętu oraz wiedzy o czyhających zagrożeniach.

Podczas tego spotkania scharakteryzujemy najczęstsze zagrożenia występujące na stanowisku spawacza i przeanalizujemy te, które najbardziej wpływają na zdrowie pracowników. Uświadomimy pracowników jak prawidłowo dobierać środki ochrony i na co zwrócić uwagę podczas ich stosowania. Pokażemy również najnowsze rozwiązania, które znacznie podnoszą komfort, a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pracownika.

Dla kogo:
pracownicy i pracodawcy pracujący na wysokości
Ilość osób / czas trwania:
w grupach do 15 os. / ok. 1,5 h

Laser Tag

Rozgrywka Laser Tag to połączenie militarnej symulacji pola walki z interaktywnym systemem rodem z gier komputerowych. To doskonała propozycja dla osób ceniących bezpieczeństwo i dobrą zabawę w jednym. Przez system czujników i strzelanie wiązką podczerwieni nie musimy obawiać się bólu w przypadku trafienia.

Gra odbywa ta opiera się na zasadach rywalizacji w grupach. Pozwala spojrzeć na zespół jako całość oraz na każdą osobę jako jednostkę. Gra jest okazją do ujawnienia się osobowości liderskich, a także rozwija umiejętności zarządzania sytuacjami wzbudzającymi dużą dawkę napięcia i emocji.

Jest tu mnóstwo dobrej energii, emocji, ducha rywalizacji i dobrej zabawy. Za pomocą Laserowego Paintballa uczestnicy będą pracować nad komunikacją taktyczną, ciągiem dowodzenia, wypracowaniem dobrej i skutecznej współpracy. Rozgrywka może odbywać się zarówno na terenie zamkniętym, jak i otwartym.

Dla kogo:
dla pracowników oraz kierowników
Ilość osób w grupie:
20 osób / 2h

Archery Tag (BEZPIECZNE ŁUCZNICTWO)

ARCHERY TAG to emocjonująca rozgrywka łącząca adrenalinę paintaballu i dynamikę łucznictwa! Gra w zbijaka jest powszechnie znaną formą gry zespołowej, aby jednak zwiększyć ilość adrenaliny połączono ją z łucznictwem.

Archery Tag to łucznicza forma zbijaka. Zadaniem gracza jest trafienie strzałą (zakończoną specjalną gąbką) w przeciwnika. Każdy gracz wyposażony jest w łuk sportowy i maskę ochronną. To dyscyplina sportu drużynowego. W trakcie trwania zabawy zawodnicy bez wątpienia muszą wykazać się sprytem, umiejętnością pracy w zespole, taktyką. Uczy współpracy oraz wyłania lidera zespołu. Bardzo lubiana przez uczestników, najczęściej w drugiej kolejności zaraz za „laserami”.

Dla kogo:
dla pracowników oraz kierowników
Ilość osób w grupie:
18 osób / 1h

ASG (STRZELANIE Z REPLIK BRONI)

Posługując się replikami karabinów i pistoletów w skali 1:1 uczestnicy uczyć się będą podstawowych umiejętności strzeleckich (BLOS, postawy strzeleckie, techniki strzeleckie, zasady bezpiecznego poruszania się z bronią). W dynamicznym strzelaniu pracować będziemy nad nauką wykonywania technik w odpowiednim tempie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Dla kogo:
dla pracowników oraz kierowników
Ilość osób w grupie:
10 osób / 1,5h

Szkoła survivalu

Uczestnicy na warsztatach poznają podstawy szkoły przetrwania. Na zajęciach poruszone zostaną tematy z zakresu pozyskiwania i uzdatniania wody, rozpalania ognisk w każdej sytuacji i ich rodzajów, budowa schronienia i pozyskiwanie pożywienia.

Ponadto uczestnicy będą mieli okazje przetestować sprzęt i poznać sposoby na przygotowanie plecaka ucieczkowego oraz sposobów wzywania pomocy w sytuacjach ekstremalnych.

Szkoła survivalu to kurs praktycznych umiejętności przydatnych w życiu. To również działania rozwijające kreatywność i zaradność, uczące komunikacji i współpracy zespołowej.

Dla kogo:
dla pracowników oraz kierowników
Ilość osób w grupie:
12 osób / 3h

Kurs samoobrony

Kurs samoobrony (z elementami KRAV-MAGA, BJJ, JUDO, ZAPASÓW, KARATE, WIN-TSUNG, TAEKWONDO, ESKRIMA).

Zajęcia (4h) będą dostosowane do możliwości psychofizycznych ćwiczących, obejmują m.in.:

 • umiejętność wcześniejszego rozpoznania zagrożenia
 • profilaktykę i unikanie zagrożeń
 • naukę ciosów i kopnięć
 • obronę przed różnorakimi atakami
 • obronę przed uzbrojonym napastnikiem
 • wykorzystanie punktów witalnych
 • naukę ochrony ciała, uników i upadków
 • psychologię zachowań napastnika i ofiary
 • skuteczne wzywanie pomocy
 • naukę postawy obronnej i wiele innych

Dla kogo:
dla pracowników oraz kierowników
Ilość osób w grupie:
20 osób / 4h

Od wielu lat organizujemy tego typu szkolenia w różnego rodzaju firmach (niezależnie od wielkości czy branży) na terenie całego kraju. Nasze warsztaty prowadzą najwyższej klasy specjaliści, którzy skupiają się na przedstawieniu dużej dawki teorii poprzez zabawę i praktykę.

Nie czekaj i zapytaj o ofertę odpowiednią dla Ciebie!

Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top