Szkolenia BHP Gliwice

Szkolenia BHP Gliwice

Obowiązujące w Polsce prawo nakłada na pracodawcę obowiązek organizowania dla swoich pracowników cyklicznych kursów z zakresu BHP. Jest to związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Szkolenia okresowe umożliwiają pracownikom zapoznanie się ze zmieniającymi się przepisami i systemami zabezpieczającymi. Okresowe szkolenia BHP Gliwice są wymagane z uwagi na przekształcenia prawne, jak i techniczne w samym zakładzie pracy.

Sela BHP - szkolenia
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Sela BHP - szkolenia okresowe

Jak często należy prowadzić okresowe szkolenia BHP?

O tym jak często należy przeprowadzać szkolenia okresowe BHP określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Według tych przepisów raz w roku musi odbywać się szkolenie dla robotników, którzy wykonują funkcje związane z najwyższym stopniem zagrożenia dla zdrowia i życia. Natomiast inni pracownicy na stanowiskach robotniczych muszą przejść cykl wykładów, co 3 lata.

Warto zwrócić uwagę, że istotne znaczenie ma termin pierwszego odbytego szkolenia okresowego, który w przypadku robotników powinien mieć miejsce w okresie nie późniejszym niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia na danym stanowisku. W przypadku pozostałych stanowisk, takich jak np. kadra kierownicza, technolodzy i organizatorzy produkcji, a nawet pracodawcy, powinni przejść okresowe szkolenia nie rzadziej, niż co 5 lat. Jednak pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek odbyć pierwszy kurs nie później niż do 6 miesięcy od chwili podjęcia pracy. Szkolenia są organizowane w formie takiej jak:

  • seminaria,
  • kurs,
  • kierowane samokształcenie, czyli tzw. e-learning.

Wymaga się jednak, aby każda osoba zatrudniona wypełniła odpowiednie testy, których zaliczenie pozwoli otrzymać stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP.

Czym się różni szkolenie okresowe BHP od szkolenia wstępnego BHP?

Wstępne szkolenia BHP Gliwice mają za zadanie przygotować pracownika do pracy na określonym stanowisku. Bez tego szkolenia pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. Tymczasem szkolenia okresowe BHP są organizowane już w trakcie zatrudnienia i mają na celu usystematyzowanie już zdobytej wiedzy w temacie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie z aktualizacją przepisów. Takie szkolenia bhp Gliwice też organizują.

Sela BHP - szkolenia wstępne
Sela BHP - szkolenia

Kto przeprowadza szkolenie wstępne BHP?

Instruktaż ogólny może być przeprowadzony przez pracodawcę lub pracownika, którego wyznaczy(posiadającego wiedzę, doświadczenie i uprawnienia) albo też jest zlecany firmie zewnętrznej zajmującej się takimi szkoleniami. W przypadku szkolenia wstępnego BHP pracownik rozpoczynający pracę odbywa 3 godziny lekcyjne szkolenia na swoim stanowisku pracy.

Ogólny instruktaż powinien obejmować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej, ewakuacji i przepisów przeciwpożarowych oraz możliwych zagrożeń zawodowych i środowiskowych.

Warto zauważyć, że szkolenia okresowe są organizowane z uwagi, że wraz z upływającym czasem przepisy BHP ulegają zmianie i pracownicy muszą mieć tego świadomość.

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Przewiń do góry