Outsourcing PPOŻ.

Outsourcing PPOŻ.

Naszą rolą, jako specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa Państwa pracowników, procesów, miejsca pracy oraz firmy jako całości. 

Stąd też działania, które podejmujemy wykonywane są przez starannie dobrany i świadomy rangi swych działań zespół praktyków z bogatym doświadczeniem. 

Sela BHP - outsourcing ppoż.
Sela BHP - outsourcing PPOŻ.

Co to właściwie jest outsourcing BHP?

Outsourcing PPOŻ. to inaczej stały nadzór bezpieczeństwa przeciwpożarowego sprawowany w zakładzie pracy przez firmę zewnętrzną. To usługa, dzięki której zyskujesz pomoc w realizacji zadań wynikających z prewencji pożarowej.

Nasi specjaliści do których należą m.in. Specjaliści ds. BHP i PPOŻ., strażacy, audytorzy, serwisanci sprzętu PPOŻ. oraz wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy, pomogą Państwu spełnić niezbędne wymagania w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej, wskażą kierunki i rozwiązania, które przyczynią się do zapobiegania potencjalnym zagrożeniom w postaci pożaru. Całym komplementarnym zespołem fachowców/praktyków przeszkolimy Twoich pracowników w zakresie odpowiedniego reagowania i doboru sprzętu, ale przede wszystkim działań prewencyjnych. Regularne szkolenia z praktycznego używania sprzętu gaśniczego czy też ewakuacji, są podstawowym elementem zapewniającym spokój i bezpieczeństwo zarówno dla pracodawcy jak i pracownika każdej firmy.

Dodatkowo, w ramach oferowanej współpracy nasz zespół specjalistów zadba również o przeglądy i legalizacje sprzętu gaśniczego w jaki wyposażony jest obiekt, w którym mieści się Twoja firma. W zakres zadań wchodzi również okresowe przeprowadzanie audytów PPOŻ. oraz prowadzenie pełnej dokumentacji.

Jak działamy?

Po wstępnym ułożeniu planu działania i określeniu przez Klienta jego potrzeb i oczekiwań wobec naszej współpracy, następuje:

 • audyt wstępny obiektu oraz dokumentacji pod kątem różnego rodzaju nieprawidłowości,
 • analiza dostępnej dokumentacji wraz z weryfikacją jej poprawności i aktualności,
 • rozmowy i konsultacje z pracownikami posiadającymi wiedzę w zakresie PPOŻ., którzy delegowani są do odpowiednich działań w przypadku wystąpienia sytuacji potencjalnie niebezpiecznych,
 • opracowanie Raportu z Audytu PPOŻ. zawierającego szczegółowy opis działań korygujących, 
 • podjęcie rozmów/konsultacji z osobami decyzyjnymi odnośnie kierunku dalszych działań,
 • stworzenie planu naprawczego (jeśli sytuacja tego wymaga) lub opracowanie dyrektyw określających sugerowane przez nas działania, 
 • cykliczna wizyta w zakładzie celem przeprowadzenia kontroli PPOŻ. zakończona raportem,
 • bieżące doradztwo.
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Co wchodzi w skład audytu PPOŻ.?

 • ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiektach budowlanych
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • plany ewakuacji
 • oznakowanie obiektu
 • instrukcje PPOŻ.
 • oceny ryzyka zagrożenia przed wybuchem
 • dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem
 • plany (procedury) postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych
 • ocena procesów pod kątem zabezpieczenia przed wybuchem
 • ocena warunków sprawnego prowadzenia ewakuacji oraz częstotliwości prowadzonych ćwiczeń ewakuacyjnych
 • weryfikacja szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • podręczny sprzęt gaśniczy (ilość, aktualność przeglądów, poprawność dostosowania klas pożarów)
 • prawidłowość zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
 • przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez pracowników/firmy podwykonawcze/remontowe i inne
 • postępowanie z substancjami chemicznymi, palnymi, aerozolami, pyłami, gazami itp.

 

Przeprowadzony przez nas audyt będzie wykazem nieprawidłowości i zbiorem niezbędnych działań naprawczych, gdyż naszym celem jest jak najszybsze osiągnięcie stanu zgodnego z wymaganiami prawnymi.

A może połączyć outsourcing BHP i PPOŻ.?

Outsourcing PPOŻ. łączymy najczęściej z pełną obsługą BHP, gwarantując wówczas Twojej firmie profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim jej pracownikom. 

To my przypominamy Ci o terminach przeglądów czy szkoleń, wskazujemy ewentualne zagrożenia oraz kierunki im zapobiegania z uwzględnieniem różnego rodzaju środków, metod i technik prewencji.

Sela BHP - outsourcing PPOŻ.
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top