Kultura bezpieczeństwa

Kultura Bezpieczeństwa

Mówiąc o Kulturze Bezpieczeństwa myślimy o działaniach wykraczających poza standardowe obowiązki określone przepisami. Kultura Bezpieczeństwa zakłada holistyczne podejście do zarządzania tak ważnym aspektem jakim jest bezpieczeństwo.

Wykorzystując japońską metodę Kaizen wpływamy na zmiany poprzez wprowadzenie ciągłych usprawnień metodą drobnych kroków. Widzimy, że najszybciej rosną te biznesy, których właściciele nie ustają w ciągłym doskonaleniu firmy i tego samego podejścia uczą swoich pracowników.

Sela BHP - kultura bezpieczeństwa

Każda firma jest unikatowa, w każdej należy wdrożyć indywidualny plan poprawy bezpieczeństwa. Dlatego nasze działania opieramy na wielu elementach zarządzania zmianą:

  • diagnozujemy obecny stan kultury bezpieczeństwa i efektywność systemu zarządzania bezpieczeństwem
  • ustalamy cele i wizję przyszłości
  • opracowujemy plan poprawy systemu bezpieczeństwa
  • określamy jak utrzymać efekt zmiany i system monitoringu
  • przedstawiamy katalog działań wzmacniających.

Praca nad Kulturą BHP to zarówno działania nad strategią, procedurami, jak i fundamentalną dokumentacją określającą procesy. W ramach licznych, często niestandardowych działań pojawiają się warsztaty planowania działań, szyte na miarę szkolenia, audyty zachowań, system komunikowania zmian jak np. cykliczne mailingi z bieżącymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ważną kwestią jest wizualizacja zmian poprzez zauważalne elementy kierunkujące uwagę na bezpieczeństwo, jak personalizowane infografiki, konkursy, plakaty, czy tablice BHP.

Zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu budowania Kultury Bezpieczeństwa zarówno w Polsce jak i u zachodnich sąsiadów. 

Porozmawiaj z nami, wspólnie poszukamy najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy.

Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top