BHP Szczecin

BHP Szczecin

Bezpieczeństwo to podstawowa wartość w zakładach pracy. Podczas wykonywania obowiązków służbowych pracownicy powinni mieć gwarancję ochrony przed wypadkami, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Do tego potrzebne są szkolenia, aby poinstruować załogę, jakie zachowania są zalecane, a które niepożądane i stwarzające zagrożenie nieszczęśliwymi zdarzeniami. Przy organizacji szkoleń warto korzystać z usług oferowanych przez profesjonalistów, takich jak Sela Centrum BHP i PPOŻ. Działa ona w Szczecinie, a także w całej Polsce.

Sela BHP - ochrona dróg oddechowych
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Sela BHP - outsourcing ppoż.

Usługi BHP

Firma specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkoleniach, ochronie przeciwpożarowej i wdrażaniu wysokich standardów kultury bezpieczeństwa. Organizuje szkolenia BHP, PPOŻ a także kursy udzielania pierwszej pomocy. To zespół profesjonalistów, mający praktyczne podejście do zagadnień ochrony w tych zakresach.

Poziom wyżej

Sela BHP Szczecin dysponuje własną platformą internetową do prowadzenia szkoleń on-line. Ponadto firma organizuje szereg wydarzeń związanych z propagowaniem i zwiększaniem świadomości bezpieczeństwa w pracy, jak dni bezpieczeństwa, czy działanie w ramach rozwoju kultury bezpieczeństwa. To działania wykraczające poza obowiązki wymaganymi przepisami, jak na przykład cykliczne mailingi z aktualnościami, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sela BHP - dokumentacja BHP
Sela BHP - outsourcing PPOŻ.

Outsourcing

Poza szkoleniami, Sela BHP Szczecin oferuje realizowanie zadań służby BHP w oparciu o outsourcing, co odciąża pracodawców w tym zakresie. Organizacja spraw związanych z BHP zewnętrznej firmie Sela to przekazanie zadań w dobre ręce. To zespół oferujący kompleksową obsługę prac związanych z organizacją i wdrażaniem zasad BHP i PPOŻ.

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Dokumentacja

Jednym z obowiązków pracodawcy jest również dokumentowanie przygotowania pracowników do pracy w zakresie wymagań BHP. Poprawnie prowadzona dokumentacja uściśla kwestie BHP pracy w firmach. Reguluje funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w firmach. Dzięki niemu można uniknąć kłopotów w trakcie kontroli państwowych jednostek, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy też Państwowa Straż Pożarna. Dokumentacja BHP zależy między innymi od rodzaju przedsiębiorstwa czy jego wielkości.

Sela BHP - dokumentacja BHP
Sela BHP - nadzory BHP

Nadzory

Sela prowadzi całościowy nadzór w zakresie BHP w całej Polsce nad inwestycjami budowlanymi. Występują z ramienia każdej grupy uczestników procesu budowlanego jak firmy podwykonawcze, generalny wykonawca czy inwestor. Celem jest zapewnienie aby standardy pracy na budowie były na najwyższym poziomie, maksymalne zabezpieczenie pracowników przy pracy w jednej z najbardziej wypadkowych branż. Nadzorowane jest szereg specjalności jak budowy kubaturowe, liniowe oraz prace techniczne w działających zakładach produkcyjnych.

Audyty

Sela specjalizuje się w przeprowadzeniu wysokiej jakości audytów BHP i PPOŻ. w zakładach pracy z przeróżnych branż – od branży przemysłowej, produkcyjnej, usługowej, administracyjnej, spożywczej, czy też drzewnej. Z usług korzystają firmy, posiadające Służby BHP, chcące zweryfikować poprawność ich działań, a także firmy, tworzące system bezpieczeństwa i potrzebujące listy wytycznych, które trzeba wdrożyć w przedsiębiorstwie.

Sela BHP - audyty BHP
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Przewiń do góry