Zimno zimniej, coraz zimniej…

Zimno zimniej, coraz zimniej…

Opublikowano: 9 stycznia 2024

Lodowy podmuch z północnego wschodu zmroził dużą część naszego kraju.
Mroźna zima to okres, w których pracodawców obciążają dodatkowe obowiązki. To oni muszą zadbać o utrzymanie w miejscu pracy temperatury optymalnej do rodzaju wykonywanej pracy, a pracownikom, którzy pracują na zewnątrz odpowiednie zaplecze.

Zimą nie może być zimno – szef musi zadbać o odpowiednią temperaturę.

Zgodnie z przepisami, w pomieszczeniach pracy należy utrzymywać odpowiednią temperaturę, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy, metodę pracy oraz wysiłek fizyczny niezbędny do jej wykonania (temperatura nie powinna być niższa niż 14°C). W pomieszczeniach, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna oraz biurach, temperatura nie może być niższa niż 18°C, również zimą. Dodatkowo, pomieszczenia oraz stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz. Ta informacja jest szczególnie istotna dla pracowników tzw. wysp, którzy często pracują tuż przy drzwiach prowadzących na zewnątrz w centrach handlowych, gdzie w okresie przedświątecznym pojawia się znacznie więcej osób.

Praca na zewnątrz

Wielu pracowników wykonuje pracę na zewnątrz budynków, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy wokół królują jarmarki i stoiska bożonarodzeniowe. Jednakże, zima to nie tylko niska temperatura, przed którą można się zabezpieczyć. To także śnieg, deszcz i wiatr. Właściciele firm muszą pamiętać, że ta grupa pracowników ma swoje prawa i wymagają specjalnej ochrony.

  • stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi z warunkami atmosferycznymi
  • przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach, pracodawcy powinni zapewnić pracownikom pomieszczenia umożliwiające schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży
  • pomieszczenia te powinny być wyposażone w urządzenia do podgrzewania posiłków i utrzymywane w temperaturze co najmniej 16°C
  • jeśli ze względu na rodzaj pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie wyżej wymienionych pomieszczeń, pracodawcy powinni zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Jeśli ze względu na rodzaj pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie wyżej wymienionych pomieszczeń, pracodawcy powinni zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy, jeśli pracodawca nie spełnia swoich obowiązków lub warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika. W takim przypadku powinien on niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego o sytuacji. Pracownik ma również prawo oddalić się od miejsca zagrożenia, jeśli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie rozwiązuje problemu. W takiej sytuacji pracownik nie może ponieść żadnych niekorzystnych konsekwencji, a jego wynagrodzenie pozostaje w mocy. Pracodawca, który nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, może być ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Podstawa prawna

  • art. 210 ustawy z 16 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. poz. 1650)”
Podobne wydarzenia
Sela BHP - wydarzenia 2022 3 1

Pomoc dla Ukrainy!

Sela przyłącza się do zbiórki rzeczy dla obywateli Ukrainy Od poniedziałku 28.02.2022r. w siedzibie naszej firmy przy ul. św. Kingi 5a trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy

CZYTAJ DALEJ »

Praca dla Specjalisty ds. BHP

Specjalistko/Specjalisto ds. BHP Szukasz nowych zawodowych wyzwań, a BHP to Twoja pasja? Szukasz stabilnej pracy oraz Pracodawcy, na którego możesz zawsze liczyć? Dołącz do zespołu

CZYTAJ DALEJ »
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top