Roczne analizy stanu BHP – skąd obowiązek i czemu służą jako narzędzie.
Roczna analiza stanu bhp
Kategorie:

Roczne analizy stanu BHP – skąd obowiązek i czemu służą jako narzędzie.

Opublikowano: 7 marca 2024

Pracodawco czy wiesz, że….

To ostatni dzwonek na wykonanie rocznej analizy stanu BHP?!
Przyjmuje się, że roczna analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonana na początku nowego roku kalendarzowego i obejmować poprzedni rok. Niemniej jednak, ważne jest zaznaczyć, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby przeprowadzać tę ocenę częściej niż raz w roku, ale nigdy rzadziej!

Po co jest Analiza stanu BHP?

Obowiązek stałego monitorowania i analizowania stanu bezpieczeństwa oraz higieny pracy w miejscu pracy wynika pośrednio z przepisu art. 207 Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę odpowiedzialność za stan tych obszarów. Pracodawca ma za zadanie zapewnić ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, reagowanie na potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ciągłe dostosowywanie środków mających na celu poprawę istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, uwzględniając zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Co taka analiza powinna zawierać?

Prawo nie określa precyzyjnie zakresu informacji wymaganych w rocznej ocenie stanu. Jednakże, zgodnie z rozporządzeniem, taki dokument musi zawierać propozycje rozwiązań technicznych mających wpływ na ulepszenie warunków pracy oraz działania zapobiegające zagrożeniom dla życia i zdrowia. Oczywiście, pracodawca może również umieścić dodatkowe informacje ponieważ pozostała zawartość analizy jest w dużej mierze dowolna.

Najczęściej umieszczane informacje obejmują:

 • ogólne informacje o zakładzie pracy,
 • strukturę zatrudnienia,
 • szkolenia BHP pracowników (wstępne oraz okresowe),
 • szkolenia z pierwszej pomocy.
 • badania lekarskie medycyny pracy,
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 • oceny ryzyka zawodowego wraz z wykazem pracowników, którzy się z nią zapoznali.
 • środki ochrony indywidualne oraz zbiorowe stosowane w zakładzie pracy,
 • oceny środowiska pracy,
 • ochronę przeciwpożarową,
 • raporty z kontroli zewnętrznych.
 • wykonane pomiary środowiska pracy,
 • warunki techniczne budynku i stanowisk pracy,
 • wyposażenie techniczne eksploatowanych maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi,
 • plan poprawy stanu BHP w zakładzie pracy.

Analiza stanu BHP – kto przeprowadza?

 • etatowej służby bhp lub inspektora (specjalisty) bhp w przypadku jednoosobowej obsady tej służby,
 • Pracownik, któremu zostały przydzielone obowiązki zadań służby BHP,
 • Specjalista ds. BHP z poza zakładu pracy, któremu powierzono zadania służb BHP
 • pracodawca, który realizuje obowiązki służby BHP zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Ocena stanu BHP stanowi nie tylko kluczowy dokument, ale także fundamentalny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy. Nie zapomnij o tym.

Polecane wpisy na naszym blogu
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top