Temat na czasie – zmiany w kodeksie pracy w sprawie substancji reprotoksycznych
Substancje reprotoksyczne
Kategorie:

Temat na czasie – zmiany w kodeksie pracy w sprawie substancji reprotoksycznych

Opublikowano: 2 lipca 2024

Co to są substancje reprotoksyczne?

Substancja reprotoksyczna oznacza substancje lub mieszaninę która spełnia kryteria klasyfikacji jako czynnik działający szkodliwie na rozrodczość 1A lub 1B, określony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Tak samo jak czynniki rakotwórcze i mutagenne substancje reprotoksyczne mogą mieć poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pracowników i ich potomstwa nic więc dziwnego, że Unia Europejska zajęła się tematem ochrony pracowników dotyczącym narażenia na działanie czynników.

Jak można zidentyfikować substancje reprotoksyczne?

Zwroty określające zagrożenie dotyczące substancji reprotoksycznych to: H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362.

 

substancje reprotoksyczne

Są to między innymi:

  • toluen
  • styren
  • etoksyetanol
  • nitrobenzen
  • tlenek węgla
  • bisfenol A
  • estry kwasu ftalowego
  • metale.

Jakie skutki dla zdrowia mogą mieć substancje reprotoksyczne?

Zgodnie z najnowszymi dowodami naukowymi substancje reprotoksyczne mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa. Podobnie jak w przypadku czynników rakotwórczych lub mutagenów substancje reprotoksyczne są substancjami wzbudzającymi szczególnie duże obawy, które mogą mieć poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pracowników.

Substancje reprotoksyczne są szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią oraz dla pracowników młodocianych, dlatego dla tych trzech grup pracowników praca z tymi substancjami jest zabroniona.

Gdzie spotkamy się z substancjami reprotoksycznymi?

Substancje te można spotkać w różnych branżach takich jak produkcja pestycydów, tworzyw sztucznych, przemysł metalurgiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny oraz gumowy. Pracownicy mają z nimi również do czynienia w placówkach opieki zdrowotnej, budownictwie, salonach kosmetycznych i fryzjerskich.

Co warto zrobić?

Warto już teraz w swoich firmach przeanalizować temat substancji reprotoksycznych. Jeżeli występują one w substancjach chemicznych używanych na terenie firmy należało by zacząć od zbadania możliwości zmiany substancji reprotoksycznej na bezpieczną. Producenci substancji chemicznych wychodzą nam naprzeciw i śledząc aktualne przepisy często zmieniają receptury środków chemicznych tak by wyeliminować z nich substancje reprotoksyczne.

Po wejście w życie przepisów dotyczących substancji reprotoksycznych pracodawca musi spełnić takie same wymagania prawne, jak w stosunku do substancji rakotwórczych i mutagennych. Omów ten temat ze swoim Specjalistą BHP, który podpowie krok po kroku jakie podjąć czynności.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

JUŻ! W wyniku zmian z kodeksie pracy nowe obowiązki dla pracodawcy mające na celu ochronę pracowników przed reprotoksynami weszły w życie w dniu 29 czerwca 2024 r.

Polecane wpisy na naszym blogu
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top