O dokumentacji BHP
Sela BHP - dokumentacja BHP

O dokumentacji BHP

Opublikowano: 4 sierpnia 2022

Podstawową rolą pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale również udokumentowanie takiego stanu rzeczy. Zgodnie z polskim prawem, KAŻDA FIRMA ma OBOWIĄZEK stworzenia odpowiedniej dokumentacji.

Dobrze prowadzona dokumentacja reguluje kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Stanowi opis i wytyczne funkcjonowania SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA w Twojej Firmie. Pozwala też uniknąć problemów związanych z kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy też Państwowej Straży Pożarnej.

Sela BHP - dokumentacja BHP

Dlaczego dokumentacja BHP jest tak ważna?

Dbałość o prawidłową dokumentację przyczynia się do obniżenia ryzyka wypadków przy pracy oraz kreowania świadomości bezpiecznej pracy wśród pracowników. Jeśli masz wątpliwość w jaki sposób dokumentacja może zmniejszyć ryzyko wypadkowe, to przypomnij sobie choćby dokument Oceny Ryzyka Zawodowego lub Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót. 

To właśnie w tym miejscu pracodawca informuje Cię jakie są zagrożenia na Twoim stanowisku pracy, na co zwrócić szczególną uwagę i przede wszystkim jak się przed nimi zabezpieczyć.

Jakie dokumenty należy koniecznie posiadać?

Rodzaj niezbędnej dokumentacji BHP zależy od wielu czynników, jak choćby profil przedsiębiorstwa, jego wielkość, bądź poziom kultury organizacyjnej.

Lista przykładowej dokumentacji BHP: 

 1. Ocena Ryzyka Zawodowego
 2. Roczna Analiza Stanu BHP
 3. Dokumentacja powypadkowa wypadków w drodze do pracy i z pracy
  • Wyjaśnienia poszkodowanego
  • Wyjaśnienia świadków
  • Protokół z wypadku
  • Zalecenia powypadkowe
  • Karta Statystyczna Wypadków
 4. Rejestry BHP:
  • Rejestr Szkoleń BHP
  • Rejestr Czynników Szkodliwych
  • Rejestr Czynników Mutagennych i Rakotwórczych
  • Rejestr Substancji Niebezpiecznych
  • Rejestr Wypadków przy pracy
  • Rejestr Chorób Zawodowych
  • Rejestr Wyników Badań i Pomiarów Czynników Szkodliwych
  • Rejestr Maszyn i Urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu
 5. Procedury BHP
 6. Polityka BHP
 7. Instrukcje BHP
 8. Instrukcje BHP urządzeń, maszyn, narzędzi
 9. Programy Szkoleń BHP
 10. Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)
 11. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
 12. Zarządzenia BHP:
  • Zarządzenie o Szkoleniu BHP
  • Zarządzenie o Przydziale Odzieży oraz Obuwia Roboczego 
  • Zarządzenie o Przydziale Środków Ochrony Indywidualnej
  • Zarządzanie o Powołaniu Komisji BHP
 13. Wyniki przeglądów i pomiarów:
  • Budynku
  • Instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej
  • Natężenia oświetlenia
  • Sprzętu PPOŻ.
 14. Plan Rozwoju BHP Firmy
 15. Raporty z kontroli BHP zakładu pracy
 16. Dostosowanie maszyn do minimalnych wymogów.

Sela BHP - dokumentacja BHP

Na co zwrócić uwagę prowadząc dokumentację BHP?

 • niezwykle ważne jest rzetelne, uporządkowane i kompletne prowadzenie dokumentacji BHP; 
 • dokumenty powinny znajdować się w jednym miejscu, a ich kopie przy stanowiskach pracy, w oddziałach itp.;
 • dokumenty aktualizujemy cyklicznie, zgodnie z potrzebami i wymogami prawnymi; 
 • Ważna jest TRANSPARENTNOŚĆ i DOSTĘPNOŚĆ do dokumentacji dla wszystkich zainteresowanych; 
 • segregatory powinny być dobrze oznakowane, podzielone na działy, prowadzone estetycznie; 
 • pamiętajmy by poza wersją papierową digitalizować dokumenty – ich kopia powinna znaleźć się w wersji CYFROWEJ na dysku w bezpiecznym miejscu; 
 • dostęp do dokumentów z danymi wrażliwymi jak dokumentacja powypadkowa muszą być zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi (RODO). 

Chcesz mieć pewność, że dokumentacja BHP w Twojej Firmie jest kompletna i prawidłowa? 

Zadzwoń i umów się z naszym Specjalistą BHP. Przeprowadzimy audyt dokumentacji, zaktualizujemy i uporządkujemy ten obszar. Kontrole dokumentów przez PIP potwierdziły nasz profesjonalizm, duże doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.

Polecane wpisy na naszym blogu
Aktualizacja szkoleń BHP

Ach, jak ten czas leci…

Końcówka roku sprzyja takim stwierdzeniom – „zobacz Stefan, dopiero jaja tłukliśmy na Wielkanoc, a teraz znicze palimy”, albo klasyk – „święta, święta i po świętach”.

CZYTAJ DALEJ »
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top