Nadzór BHP Toruń

Nadzór BHP Toruń

Nadzorujemy BHP na placach budowy i w zakładach przemysłowych. Jesteśmy profesjonalną firmą, która kontroluje każdy aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy w branży budowlanej. Pracujemy na terenie całej Polski. Współpracujemy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowy – Inwestorami, Głównym wykonawcą oraz podwykonawcami.

Naszą rolą jest minimalizacja wszystkich zagrożeń, jakie towarzyszą zaawansowanym procesom na placu budowy. Pilnujemy, aby wszystkie standardy bezpieczeństwa zostały zachowane, przy minimalnej ingerencji w realizację inwestycji.

Sela BHP - nadzory BHP
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Sela BHP - nadzory BHP

Nadzór BHP Toruń - doświadczenie, które procentuje

Możemy pochwalić się uczestnictwem w wielu inwestycjach o różnym charakterze. Nadzór BHP sprawował pieczę nad terenami budowy w mieście Toruń oraz w innych miejscach regionu:

  • tworzenia farm wiatrowych, linii energetycznych, projektów elektrociepłowni,
  • wycinki drzew, krzewów i licznych prac porządkowych,
  • rozbudowy i modernizacji stacji paliw konwencjonalnych oraz alternatywnych,
  • budowy obiektów magazynowo – biurowych, zakładów produkcyjnych,
  • tworzenia linii produkcyjnych i wielu prac budowlanych.

Jaka są nasze kompetencje?

Zajmujemy się nadzorowaniem konstrukcji o charakterze liniowym, obsługujemy też budowy kubaturowe. Do naszych obowiązków należą też liczne prace techniczne, które kontrolujemy w wybranych zakładach przemysłowych. Pracujemy przez 24 godziny na dobę lub dozorujemy prace o szczególnym charakterze, które wymagają zwiększonej ochrony.

Zapewniamy usługi koordynatora BHP na placach budowy, jak również audyty realizowane na konkretne zlecenie.

Sela BHP - nadzory BHP
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Co wchodzi w zakres nadzoru BHP?

Nadzór BHP Toruń to bardzo szeroka dziedzina, która jest tak samo ważna, niezależnie czy dotyczy miejsca budowy w małej miejscowości, czy na terenie miasta Toruń. Firma BHP Sela w kompleksowy sposób dba o najwyższe standardy prowadzenia nadzoru. Do jej obowiązków należy:

  • prowadzenie szkoleń dla pracowników wykonujących prace budowlane,
  • kontrola dokumentacji w zakresie pozwoleń, specyfikacji technicznych czy zaświadczeń lekarskich,
  • nadzór nad organizacją stanowisk pracy, sprzętu budowlanego oraz terenu budowlanego,
  • bieżące śledzenie wszelkich nieprawidłowości, zarówno w kontekście używania środków ochrony pracowników, jak również ich zdolności do pracy i trzeźwości,
  • przestrzeganie przepisów i zaleceń w zakresie służby BHP, prawidłowości oznaczenia materiałów niebezpiecznych czy kontrola zagrożonych obszarów.

Usługi BHP obejmują też tworzenie okresowych raportów BHP, informowanie o zdarzeniach wypadkowych i współpraca z różnymi organami – służbą BHP wykonawcy, inwestora i pozostałymi uczestnikami.

Wypracowane standardy BHP

Wspieramy utrzymanie balansu pomiędzy przestrzeganiem terminów w realizacji inwestycji a dbaniem o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Mamy na celu ciągłe poprawianie poziomu BHP na polskich placach budowy.

Nasza kadra pracuje według określonych standardów systemowych, wypracowanych w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Należą do nich m.in. uniwersalne wzory dokumentów, sposób potwierdzenia kompetencji zawodowych czy przeprowadzanie licznych szkoleń.

Sela BHP - nadzory BHP
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Działamy w całej Polsce - sprawdź szczegóły

Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top