Nadzór BHP Katowice

Nadzór BHP w Katowicach i okolicach

Względnie długi staż działalności zapewnił nam bogate doświadczenie, którym chętnie dzielimy się z partnerami biznesowymi, oferując im najwyższej jakości nadzór BHP. Zachęcamy do współpracy inwestorów, generalnych wykonawców lub podwykonawców z Katowic i pobliskich miejscowości. W polu naszej szczególnej uwagi mieści się szeroko pojęte bezpieczeństwo budowy kubaturowej i liniowej. Nasi specjaliści weryfikują przygotowanie placu budowy oraz kontrolują przebieg właściwych robót budowlanych, wspierając klientów aż do momentu odbioru budynku. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w proces inwestycyjny, organizujemy szkolenia BHP dla pracowników i czuwamy nad aktualnością ich uprawnień. Trzymamy pieczę nad kompletnością dokumentacji budowy, reprezentując klientów podczas ewentualnych kontroli realizowanych przez zewnętrzne instytucje. W każdym przypadku stosujemy się do rekomendacji Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Oferujemy kompleksowy nadzór nad przebiegiem budowy, zdejmując z inwestorów i wykonawców ciężar wielu obowiązków.

Nadzór BHP
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Nadzór BHP

Nadzór BHP nad budową liniową

Zgodnie z definicją, uwzględnioną w prawie budowlanym, mianem budownictwa liniowego określa się wszystkie obiekty, których cechą szczególną jest długość. Z tego pola znaczeniowego wyklucza się budynki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej. Do zabudowy liniowej zalicza się więc drogi, wodociągi, ciągi kanalizacyjne oraz wały przeciwpowodziowe. 

Budowa liniowa, podobnie jak kubaturowa, wymaga odpowiedniego nadzoru BHP. Warto bowiem wiedzieć, że na jej terenie kumuluje się zarówno zespół pracowników wykonujących właściwe roboty budowlane, jak i ciężki sprzęt. Zadaniem osoby nadzorującej BHP na budowie liniowej jest odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu, a także czuwanie nad właściwą organizacją ruchu kołowego i pieszego. Celem tych działań jest minimalizacja ryzyka wypadków i innych niepożądanych zdarzeń, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi bądź mienia.

Zadbamy o właściwe zabezpieczenie inwestycji w zgodzie z przyjętym harmonogramem prac. Wybierz rozsądnie – skontaktuj się z nami!

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Kierownik budowy czuwa nad jej przebiegiem w zgodzie ze stosownymi pozwoleniami, zaakceptowanym projektem, ogólnymi zasadami techniczno-budowlanymi, jak również przyjętymi standardami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiada nie tylko za prawidłowość wykonania poszczególnych robót w poszanowaniu sztuki budowlanej, ale także za ich terminowość oraz poprawność dokumentacji poświadczającej realizację kolejnych czynności. Zgodnie z zapisami prawa kierownik budowy jest osobą odpowiedzialną za zapewnianie wymaganego poziomu przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W przypadku większych inwestycji kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania BIOZ – Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wśród innych jego obowiązków należy wymienić:

  • przejęcie od inwestora terenu budowy w formie protokolarnej i odpowiednie zagospodarowanie terenu;
  • prowadzenie dokumentacji inwestycji tzw. dziennika budowy;
  • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne poinformowanie o tym fakcie inwestora i stosownych organów;
  • zwracanie się do inwestora z wnioskiem o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo robót budowlanych.

Kierownik budowy powinien z należytą czujnością reagować na ewentualne zagrożenia wynikające z postępu robót budowlanych, jak również dbać o zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieupoważnionych.

Nadzór BHP
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Działamy w całej Polsce - sprawdź szczegóły

Interesuje Cię wsparcie eksperta od BHP przy inwestycji budowlanej w innym mieście? Prowadzimy specjalistyczne nadzory BHP na terytorium całej Polski! Sprawdź mapkę i wybierz dogodną lokalizację!

| Zapewnij bezpieczeństwo inwestycji w myśl zasady „zero tolerancji dla wypadków na budowie”!

Sela BHP - mapa Polski
Doskonała
Na podstawie 27 opinii
Grzegorz Sadza
Grzegorz Sadza
09/01/2023
Szukałem firmy, która faktycznie pomoże mi zrealizować zakładane cele, bo dotychczasowe doświadczenie ze służbą BHP było negatywne. Krótko, załatwiali papierki, ale nic dla pracowników się nie zmieniało. Wątpliwości jak zawsze. Początki współpracy z firmą Sela były optymistyczne. Nie zawsze rozumieli moje standardy, jednak otwartość na zrozumienie i faktyczne umiejętności operacyjne inspektorów Sela, pozwoliły nam na wdrożenie potrzebnych zmian, które rzeczywiście poprawiły warunki pracy i pozwoliły spełnić wymagania prawne. Współpraca z nową firmą to zawsze niewiadoma i obawy, ale i także szansa na lepsze. Jeśli obawiasz się, jak i ja przed, to wiedz, że z Selą możesz tylko wygrać!
Edyta Zajkowska
Edyta Zajkowska
17/07/2022
Szkolenie z pierwszej pomocy i ppoż- rewelacja. Teoria wyłożona bez przynudzania, a ćwiczenia- to była wisienka na torcie. Krzychu, Stasiu -świetna robota panowie. Dziękujemy. Firma ZED.
Kattemarin Cratibis
Kattemarin Cratibis
04/07/2022
Pełen profesjonalizm i bardzo ciekawe, zróżnicowane zajęcia
Justyna Łogwiniuk
Justyna Łogwiniuk
04/07/2022
Super szkolenie, dużo przydatnej wiedzy!
Dawid Lorenz
Dawid Lorenz
13/04/2022
Współpracę z firmą Sela nawiązałem w roku 2020, krótko po ogłoszeniu pandemii covid. Człowiek obsługujący wcześniej tematy BHP/PPOŻ w mojej firmie uznał, że w związku z covid nie muszę robić w firmie nic szczególnego. Właściwie to olał temat. Poczułem, że coś tu nie gra i poprosiłem o wsparcie Selę. Błyskawicznie zorganizowany audyt BHP/PPOŻ/covid w siedzibie firmy wykazał, że nie tylko powinienem wdrożyć szereg zmian w związku z obostrzeniami covid, ale także w samej dokumentacji BHP/PPOŻ istniało kilka "niedociągnięć", że tak to delikatnie wyrażę. Podjąłem zatem decyzję o nawiązaniu stałej współpracy z Selą. Od tamtego czasu pełną dokumentację BHP/PPOŻ mam z pedantyczną wręcz precyzją poukładaną i regularnie uzupełnianą w dedykowanym segregatorze, szkolenia obowiązkowe i okresowe BHP ogarnięte na jeden mail/telefon, a o tym, że kończy mi się data przeglądu gaśnicy dowiedziałem się od specjalisty PPOŻ z Seli, który któregoś dnia zadzwonił do mnie z pytaniem kiedy może przyjechać i to załatwić. I tak powinno być w każdym banku! Krótko mówiąc - polecam. :)
Karolina Przytuła
Karolina Przytuła
11/04/2022
Bardzo dobra i profesjonalna obsługa!
Z naszego doświadczenia skorzystało już wiele przedsiębiorstw:
Buduj kulturę bezpieczeństwa w swojej firmie pod czujnym okiem naszych ekspertów!
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top